Innskrenkninger i jakttid på sjøfugl


Flere typer sjøfugl har hatt en negativ bestandsutvikling de siste årene og det har fra 1. April 2017 kommet nye regler for hva det er lov å jakte på. For vi som bor i Telemark betyr det bl.a. at det ikke lenger er lov å jakte på hunndyr av ærfugl.

Hunndyr av ærfugl er det ikke lenger lov å jakte på.

1. oktober i fjor så var 95% av ærfuglfugl på fjorden (og alle mine fall) hunndyr så det betyr en mer utfordrende jakt fra kajakk i årene som kommer. Jeg kan ikke huske å ha merket noe nedgang i bestanden de siste 5 årene selv, og fjoråret var kanskje det året hvor jeg har sett mest fugl i området Langangsfjorden, Ormerfjorde og Eidangerfjorden.

Men fra miljødirektoratet sies det:

Samtlige av de saltvannstilknyttede artene vi har foreslått endring i jakttida for, har en negativ bestandsutvikling. Miljødirektoratet fjerner jakttida for havelle, gråmåke og svartbak. I tillegg innskrenkes området hvor svartand og ærfugl kan jaktes. Ærfugljakta i Vest-Agder tas bort, mens svartand bare får jakttid i Østfold. For storskarv og ærfugl innføres også ytterligere begrensninger. Det blir kun tillatt å jakte ungfugl av storskarv i saltvannslokaliteter og kun hannfugl av ærfugl.

– Ettersom dette er arter som beskattes gjennom den frie jakta på hav og fjord er ikke lokale restriksjoner på uttaket mulig. Vi ser oss derfor nødt til å ta ut arter og begrense områder og tidsrom hvor de er jaktbare, sier Ellen Hambro, direktør i Miljødirektoratet.

Da spørs det om ikke det blir mer postering fra land med lokkefulg av kvinand og stokkand, disse er det en god del av og de er vesentlig lettere å ta fra land enn fra kajakk :).

 Del gjerne denne siden med dine venner eller følg foto | jakt | kajakk på Facebook


Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *