Ingangen til Flyndra fra Eidangerfjorden.


Ingangen til Flyndra fra Eidangerfjorden.

Ingangen til Flyndra fra Eidangerfjorden.